🧡 KRUH Ženské Pospolitosti ŽENY PRO ŽENY 🧡
 
… jehož základ byl vytvořen v magické Energii dne
                         2 2. 0 2. 2 0 2 2
… bude dne    2 2. 0 3. 2 0 2 2     slavit měsíc od svého zakořenění a zároveň starý pohanský svátek SVĚTLA – OSTARU
jako oslavu Jarní ROVNODENNOSTI … nového Života … nového Začátku …
 
   Kapacita KRUHU již téměř dosáhla svého maxima … ale vzhledem k přechodovému RITUÁLU, s nímž bude setkání spojeno, je tentokrát Kruh ŽENY pro ŽENY    o t e v ř e n     i pro další zájemkyně, které zavolá Cesta Vědomé Ženy a Tvůrkyně vlastního Života …
 
 
Vyživující NÁPLNÍ Kruhu budou témata
 
• KOŘENY a Kolo Života
• Jarní OČISTA
• VÝŽIVA pro TĚLO i DUŠI
• MEDITACE pro můj VNITŘNÍ OHEŇ 🔥 nových
   Počátků 🔥 ODVAHY a 🔥 VÁŠNĚ
• Tvoření VEJCE nového Života a MANDALA PŘÁNÍ
 
 
   Tak přijď okusit podporující a vyživující Prostor, Energii, Sdílení, Souznění, Radost i Péči Ženského   🌀 KRUHU 🌀
                                       V Kruhu ŽENY pro ŽENY se těším na Každou z vás.  S Láskou ŽANET 💚
 
 
KDE:             KVETOUCÍ DUŠE • Přerov
                       Žerotínovo náměstí 14
 
KDY:              22.3.2022 • 19.00 – 22.00
 
PŘIHLÁŠKY:       739046716
 
PŘÍSPĚVEK:       390 Kč