Milé Ženy,
zvu vás Všechny, které stojíte na jejím prahu… nebo již kráčíte po její strastiplné Cestě… topíte se v jejích rozbouřených Vodách… a jste často ztracené v její Temnotě…
 
na celodenní prožitkový Seminář
 
🪬  MYSTÉRIUM MENOPAUZY  🪬
 
… kde můžeš v laskavosti ženského Kruhu s všudypřítomnou esencí moudré Vědmy skrze léčivé Příběhy, mnoho praxí a prožitkových cvičení, Sdílení i Poselství Tarotu:
 
🌑 Pochopit souvislosti Psychosomatiky ve svém Příběhu Menopauzy;
 
🌑 Získat Dovednosti pro práci se stresem, panikou, beznadějí či rezignací skrze svůj Dech, Tělo i Mysl;
 
🌑 Naučit se hledat Cestu z Bludiště Emocí, do něhož jsme v tomto období vrhány vším, co se děje v našem Těle i v Životě;
 
🌑 Transformovat Sebe, svoje Tělo i svůj Příběh;
 
🌑 Znovu najít vyschlý Pramen Radosti a Šťavnatosti;
 
🌑 Vyčistit Mysl od nánosů Strachu a Bezmoci;
 
🌑 Osvobodit Srdce z Pout Rodových Vzorců a Přesvědčení;
 
🌑 Ponořit se do MYSTÉRIA MENOPAUZY, naplnit se Esencí Moudré Vědmy a začít tvořit v Magii všech Živlů, Archetypů a jedinečných Darů Ženství;
 
 
     Dopolední praxe bude završena Rituálem MENARCHÉ… Oslavou Cykličnosti a První Menstruace, neboť co chceme s Laskavostí a Láskou pustit, je třeba nejprve s Úctou a Vděčností uznat…
 
         S Láskou a Úctou k vašim Příběhům
                       ŽANET Viktoria Rasanai 🫶
 
KDE: Jurta VESNA • Ořechy • Lipník
 
KDY: 11.2.2023 • 9.00-17.00 hod.
 
PŘIHLÁŠKY: 739046716 (místa omezena)
 
PŘÍSPĚVEK: 1500 Kč (v předprodeji do31.1.2023; to d 1.2. 1800 Kč)
 (možno objednat obědové veget. menu… + 200 Kč)
 
 
Více informací po přihlášení.