🌹 M e d i t a c e :
MÁŘÍ MAGDALÉNA V NÁS 🌹
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
… Byla laskavá i silná… Byla hrdá i chápající.
… Šla svou Cestou naslouchajíc hlasu svého Srdce.
… Zářila, i když kráčela největší Temnotou.
… Mnohými pošpiněna zůstala Čistá a Pravdivá .
 
   Přišla za mnou jako už mockrát… Tentokrát přinesla Dárek … Krásný, laskavý, milující, pečující, uzdravující, zacelující, posilující a magický … Stejný jako je ona sama … pokud tě zavolá esence MÁŘÍ MAGDALÉNY, jsi z celého srdce zvána do očistného léčivého procesu Těla, Duše i Ducha … jsi zvána na Cestu k Božství uvnitř Tebe …
 
   S Láskou a Úctou k vašim Příběhům
             ŽANET Viktoria Rasanai 💗
 
KDE:  KVETOUCÍ DUŠE
             Žerotínovo nám.14 • Přerov
 
KDY:   27.9. • 18.30-20.00 hod.
 
PŘIHLÁŠKY: pište do zpráv
                          nebo 739046716
 
PŘÍSPĚVEK: 290 Kč