A JAK JSI TY ?
JAK VIDÍŠ VĚCI ?
DIVAS SE S ÚDIVEM DÍTĚTE., Z VÝŠKY PTAČÍ PERSPEKTIVY … A OČIMA UMĚLCE
NEBO
Z OKRAJE SVÉ KRTČINY OČIMA OBĚTÍ ŽIVOTA ?