MYSTÉRIUM MENOPAUZY ° 11.2.2023

  Milé Ženy, zvu vás Všechny, které stojíte na jejím prahu… nebo již kráčíte po její strastiplné Cestě… topíte se v jejích rozbouřených Vodách… a jste často ztracené v její Temnotě…   na celodenní prožitkový Seminář    MYSTÉRIUM MENOPAUZY     … kde můžeš v laskavosti ženského Kruhu s všudypřítomnou esencí moudré Vědmy skrze léčivé […]

SAMHAIN: Uctění Předků i Darů Roku ° 31.10.2022

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~          Zvu vás Ženy do Kruhu Pospolitosti, abychom společně oslavily SAMHAIN … jeden z největších svátků Kola Roku, který byl pro Kelty zároveň rituální oslavou vstupu do Nového roku.     SAMHAIN … Čas Konce a zároveň Okamžik Zrodu Počátku… … Čas pustit staré, abychom v utišení a klidu temné části […]

Kurz: PÁNEVNÍ DNO v Akci i Relaxaci ° 11.10.2022

   Milá Ženo, přijď se NAUČIT     .. zaktivovat svalstvo Dna Pánevního  … nechat odpočívat Svalovou          Trampolínu  … zapojit Funkční Dech  … ulevit zátěži Páteře  … uvolnit bedra i krk  … posílit svůj HSS      (Hluboký stabilizační systém)  … eliminovat potíže při Menstruaci        i v Menopauze  … […]

VYPOŤ SVOJE EMOCE: Cyklus taneční Bioenergetiky

  Milá Ženo, zvu tě do Cyklu taneční BIOENERGETIKY Díl I.:  STRACH a NEDŮVĚRA       VÍŠ, KOLIK VÁŽÍ EMOCE ?    NEDAŘÍ SE TI ZHUBNOUT ?  Chceš změnit Tělo i svůj Příběh?        S narůstající Tíhou Emocí, které Žena vleče Životem, dochází často k odpojeni hlavy od Pánve, Mysli od Srdce a Intuice […]

BESEDA o Archetypech ° 6.10.2022

   P o z v á n í  pro všechny, kteří se chtějí potkat    … SPOLU … s ARCHETYPEM Královny … i se svou KRÁLOVNOU uvnitř       Práci s Archetypy při Terapiích mám moc ráda. Je laskavá a zároveň intenzivní; hluboká a zároveň dobře čitelná; nastavuje jiné úhly pohledu a dovoluje ne […]

MEDITACE: Máří Magdaléna v nás ° 27.9.2022

     M e d i t a c e : MÁŘÍ MAGDALÉNA V NÁS  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   … Byla laskavá i silná… Byla hrdá i chápající. … Šla svou Cestou naslouchajíc hlasu svého Srdce. … Zářila, i když kráčela největší Temnotou. … Mnohými pošpiněna zůstala Čistá a Pravdivá .      Přišla za mnou jako […]

PŘÍBĚH PÁNVE (úvodní workshop) a večerní SAMHAIN (Uctění Předků) ° 29.10.2022

       Odpolední POZVÁNKA pro Ženy a večerní POZVÁNÍ pro Ženy i Muže … v ůzasném Prostoru   https://www.sypkarovensko.cz/kalendar-akci/pribehpanve      Tímto vás zveme na úvodní prožitkový workshop pro Ženy Příběh PÁNVE,  na který krátce před Svátkem zemřelých naváže večerní Rituál Samhain – Uctění předků a Ceremoniální cacao, který bude otevřen i mužům. Videopozvánka   […]

ZE-MU: Kurz léčivého tance ° 4.10.-13.12.2022

  … ty nehýbeš Tělem… To Tělo hýbe Tebou…       ZE-MU je intuitivní svobodný Tanec pro Ženy… … Bioenergetika v Tanci… Mnohovrstevná taneční Terapie… Pohyb, který neřídí Mysl ale Tělo…       Pohyb, který tě učí být propojená se svým Dechem, Pánví, Srdcem, Intuicí i Vědomím. Skrze všechny tyhle Úrovně, Vrstvy a […]

MABON a Ceremoniální KAKAO ° 23. září 2022

         … V živlu Země … s Bohyní MOKOŠ … v archetypu Královny … v odstínech žluté, oranžové, červené, hnědé i zlaté…      Ženy jste opět srdečně zvány do léčivého KRUHU ženské Pospolitosti… v Energii nadcházejícího NOVOLUNÍ … … k Posvátnému ohni… k Očistě Těla i Duše… A především k oslavě ROVNODENNOSTI […]

PŘÍBĚH PÁNVE prožitkový workshop 30. července 2022

  VIDEOPOZVÁNKA :  https://youtu.be/Sj8Jas6__Vg   P O Z V Á N K A     pro každou Ženu    … která chce znovu probudit svoji Pánev … zakusit pocit šťavnatosti a vyživení Vnitřní Ženy … nasytit se Radostí, Lehkostí i Svobodou uvnitř … která chce ochutnat Sílu své Pánve v Jemnosti Pohybu … chce uznat zamrzlé […]