Kvetoucí Duše

TERAPIE PŘÍBĚHU

LÉČIVÉ DOTEKY

RITUÁLY A CEREMONIE

POSVÁTNÉ LŮNO

… žádáš-li Víru … poskytni ji …

… chceš-li Respekt … uznej každou Bytost…

…toužíš-li  po Lásce, buď jí…

Můj příběh - ZeMě RASANAI

Jsem ŽANET,

Jsem VIKTORIA,

Jsem RASANAI,

Jsem Žena,

Jsem Průvodkyně Příběhem,

Jsem VIDANTÉ.

Zobrazit vše

Můj Příběh je jedinečný a přece stejný jako Tvůj. 

Nejsem MÍŇ ani VÍC než Ty. 

Jdu životě, raduji se i pláči. 

Mlčím i křičím. 

Sdílím i naslouchám. 

Dýcham zhluboka, ale občas nemohu propadnout Dech.

Učím se chápat, ale někdy nerozumím.

Jsem silná, ale ne nezranitelná.

Mám odvahu, ale občas se bojím.

Jsem plná Lásky, ale někdy mám vztek a jsem naštvaná.

Jsem věčný optimista, co občas prožívá marnost.

Věřím, že jsem Tvůrce vlastního Příběhu, ale někdy cítím bezmoc. 

Jsem VIDANTÉ  … “vidoucí, zřící“. Žena… Bohyně… Královna…

Čarodějka… Šamanka… Léčitelka… Klíčnice… Průvodkyně… 

Jsem RASANAI… “šťáva života”… Světlo… Znamení Kruhu… Požehnání…

I Ty jsi VIDANTÉ…  Jen si na to zapomněla…

I Ty můžeš být RASANAI … Když si to zvolíš …

 

Pokud jsi se rozhodla pro Cestu  SEBE-Lásky a Tvůrkyně vlastního Života,

BUDE MI CTÍ dělat Ti Průvodkyni do ZeMě RASANAI,

abys v sobě znovu objevila VIDANTÉ… 

Cesta se mnou Ti nabízí možnost Sdílet, Naslouchat, Vidět, Vnímat,

Pochopit, Uznat, Přijmout, Léčit, Vyživit, Meditovat i MILOVAT… 

Tak pojď… abys mohla “VIDĚT”  … abys mohla “ZÁŘIT”

… sama pro sebe i pro druhé …

 

Těším se na Tebe. ŽANET Viktoria Rasanai 

Zde Vložte Text Nadpisu

ŽENA ~ LÁSKA

Žena, která léčí, Uzdravuje…

Žena, která uzdravuje, Přijímá…

Žena, která přijímá, Odevzdává…

Žena, která odevzdává, Může být naplněna…

Žena, která je naplněna, Plodí…

Žena, která plodí, Tvoří…

Žena, která tvoří, Přináší zázraky…

Žena, která přináší zázraky, Je bohyní…

Žena, která je Bohyní, Miluje vědomě…

Žena, která miluje vědomě, Je láskou…

S Láskou Žanet

Terapie tvého Příběhu

Teprve až pochopíme, uznáme, přijmeme a očistíme Příběh našeho Srdce i Těla … Teprve pak se můžeme začít uzdravovat a vědomě měnit Příběh našeho Života…

Zobrazit více →

Léčivé Doteky

Dotek se skrze Tělo dotýká Srdce, a tak propojuje s Vědomím… Dotek zvědomuje naše Hranice, otevírá náš Vnitřní Prostor… Dotek oslovuje naše tkáně pod povrchem, tělní tekutiny i vnitřní orgány… Dotek uvolňuje, rozpouští, prohřívá a dává volnost pohybu Těla i našeho Já v Životě…
 
 
 
 

Zobrazit více →

Rituály a Ceremonie

 … Rituály jsou naší kotvou… Něčím, co nás vede ke Kořenům… k našim Předkům… do Příběhu našeho Rodu… Jsou Přechodem v Čase i v Prostoru… Jsou Klíčem k Uvědomění, které dveře je třeba zavřít a u kterých vzít za kliku a vstoupit…

Zobrazit více →

Posvátné lůno

Život… Nitro… Střed… Stabilita … Duvera… Sila… Klin… Zázrak… Plodnost… Mateřství… Zrod… Počátek… Grál… Pohár… Posvátnost… Zasvěcení… Kořeny… Zdroj Sebelásky… Cesta k Sobě… Příběh tvého Ženství… Příběh tvého Rodu…

Zobrazit více →

Meditace s Příběhem

MEDITACE… Opuštění Mysli… Návrat do Těla… Pozornost zaměřená dovnitř… K Sobě… Dech… Klid… Rovnováha… Plynutí… PŘÍBĚH… Pohled za Zrcadlo… Propojení… Pochopení… Přijetí… Propuštění… Přepis…

Zobrazit více →

Blog

MYŠLENKY Z MYŠLENKY… aneb Když moji Mysl inspirují Myšlenky druhých. PŘÍBĚHY V ZRCADLE … aneb Každý v tvém Životě je nějakou částí tvým Zrcadlem… DÁRKY PRO TEBE… aneb MiniPříručky první Pomoci. ODKAZY A INSPIRACE

Zobrazit více →

Reference

Galerie

Kontakt

Žanet Viktoria Rasanai

kvetouciduse@seznam.cz

+420 739 046 716